PUAN NORASYIKIN

PUAN NORASYIKIN NORUDIN

PENSYARAH JABATAN AL-SYARIAH
Kepakaran
Pengurusan Halal
English Education
Kelulusan
Master of Technology (MTech.) -University Of Malaya (UM), Kuala Lumpur
Bachelor (HONS) of Science - University Of Malaya (UM), Kuala Lumpur
Lihat CV

Hubungi Kami

09-7129386 / 09-7129387
admin@kias.edu.my

Contact Form