Bengkel Pindah Tesis ke Artikel (PINTAR) Siri 1/2022

Para pensyarah Jabatan Al- Syariah telah menghadiri bengkel Pindah Tesis ke Artikel (PINTAR) Siri 1/ 2022 pada 15 Mac 2022 bertempat di H- Elite Design Hotel. Terima kasih Unit Penyelidikan dan Penerbitan KIAS kerana telah menganjurkan bengkel ini. Semoga usaha ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pensyarah untuk menerbitkan artikel yang berkualiti pada masa hadapan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *